VETERINÄRVÅRD - BEHANDLING
Bioptron reducerar läkningsprocessen med halva eller mindre än halva tiden i motsvarighet till den konventionella behandlingen

Individuell behandlingstid beräknade i dagar beror på patientens aktuella diagnos, patientens allmänna hälsotillstånd och ålder som bedöms utifrån den konventionella behandlingstiden.
 
- Förberedd området som skall behandlas genom att rengföra det (vid sår rengförning följ veterinärens eller sköterskans rekommendationer).Rekommenderad behandlings tid 10-20 min.
- Peka ljusstrålen mot området som skall behandlas och håll enheten i 90 gradersvinkel med ett avstånd på ca: 10 cm.Rekommenderad behandlings tid behandling 15-30 minuter.
 
(Se sid.9, Bioptron steg fär steg punkt 1 och 2 i broschyren Unik metod fär sårläkning och smärtlindring)

 
Akuta tillstånd: vid posttraumatiska sår och postoperativa sår inom ortopedi, kirurgi, mjukvävnadsskador ex, muskelbristning, sträckt muskel eller sena, benbrott, infektion etc.
 
Rekommendation kontinuerliga behandlingar med mobil Bioptron2 professional lokalt 4 x 10 minuter 2 ggr per dag i fem dagar eller i så många dagar som krävs. Exempel om tillståndet är komplicerat eller bestående kan man effektivisera genom att behandla i Bioptronboxen och öka på tiden till mellan 15 - 30 minuter 1ggr per dag morgon eller kväll så länge det krävs. Inga kända bieffekter är förekommande vid längre behandling. Rekommenderar 1-2 återbesök med efterbehandling. 2-3ggr/dagligen. 10-20 min
 
(Se sid.9, Bioptron steg fär steg punkt 3 i broschyren Unik metod fär sårläkning och smärtlindring)

Kroniska tillstånd: vid stelhet, anti-inflammatoriska tillstånd, svaghet vid aktuell led eller i leder, benbrott, postoperativa sår, svårläkta sår,diabetessår, trycksår,artros, artrit, kronisk infektion, nedsatt immunsystem)
 
Rekommendation kontinuerliga behandlingar i Bioptronboxen mellan 15 - 30 minuter 2ggr. per dag i så många dagar/veckor som krävs. Ex. En förlängning av behandlingen med Bioptron, med en eller två veckor efter att såret har stängts, rekommenderas fär att stärka området som behandlats. Därefter successiv avtrappning med rekommenderad behandling 2ggr i veckan under en månads tid för att behålla ökad aktivitet av den aktiverade mikrocirkulationen. Därefter kontinuerlig behandling 1gång/vecka under en månads tid för att hålla en kontinuerlig stabilitet i aktiviteten i mikrocirkulationen.)
 
OBS! Behandling kan utföras på kliniken och ordineras hemvård
- Bioptronbox anpassad för häst och en Bioptronbox anpassad för smådjur finns endast på veterinärklinikerna.
- Ergonomiskt anpassad Bioptron för hemvård kan hämtas ut på veterinärklinikerna för ordinerad hemvård.  

Vetenskapliga referenser
www.pubmed.gov
U.S. National Library of Medicine
National Institutes of Health