VETENSKAP OCH FORSKNING

Många års erfarenheter och forskning har bekräftat de positiva effekterna av BIOPTRON ljusbehandling och har lett till ett stort antal tillämpningar inom många områden inom medicinen. Terapin har blivit accepterat som en ny form av behandling i förebyggande syfte, samt vid behandling och rehabilitering i hela världen.

Det vetenskapliga teamet från BIOPTRON AG arbetar kontinuerligt med experter, forskare och läkare i många länder för att undersöka egenskaper och terapeutisk effektivitet av BIOPTRON Ljusterapi.

Mer än:

• 100 patentansökningar

• 500 forskare

• 1,000 kliniker

• 5,000 läkare