VAD ÄR LJUS?
Ljus är helt enkelt den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet, nämligen samma färger som vi kan se i en regnbåge. Skillnaderna mellan dessa färger (och liknande former av strålning) definieras efter våglängd. Vid de högsta frekvenserna finns gamma- och röntgenstrålar. Andra former inbegriper ultraviolett och infrarött ljus och enkla radiovågor. Dessa kallas med ett gemensamt namn för det elektromagnetiska spektrumet. Det skiljer sig åt genom våglängd och förmåga att penetrera hudvävnad.

Ultraviolett ljus

Ultraviolett ljus ligger nedanför det synliga området av det av det elektromagnetiska spektrumet och har en våglängd på mindre än 400 nm. Det är det ultravioletta ljuset som gör att vi blir bruna när vi solar. Det är ett känt faktum att ultraviolett ljus är en av de viktigaste orsakerna vid uppkomst av hudcancer (melanom, basaliom) och till att huden åldras. Bioptron Ljusterapi innehåller inte ultraviolett ljus.

Synligt ljus

Synligt ljus finns inom den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet och har en våglängd på cirka 400 nm till 780 nm.

Infrarött ljus

Infrarött ljus ligger ovanför det synliga området av spektrumet och nedanför rött ljus. Det har en våglängd på mellan 780 nm till över 50 000 nm. Infrarött ljus alstrar värme. Behandling med infrarött ljus används mycket inom reumatologi och idrottsmedicin för att behandla smärta och muskelsträckningar.

Laserljus

En ljuskälla som används mycket inom medicinen är lågenergilaser. Trots att Albert Einstein så tidigt som 1917 formulerade principerna för laser dröjde det ända till 1960-talet innan de första lasrarna konstruerades. Numera används de dagligen inom medicinen. Ordet laser betyder ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (Ljusförstärkning via simulerad strålemission).

Laserljus skiljer sig från naturligt ljus

Utmärkande för lågenergilasern är att:

den är monokrom (bara har en våglängd åt gången)

  • den är koherent (ljuset är synkront)

  • den är polariserad (ljusvågorna rör sig på parallella plan)

  • den har låg energi (använder energi med låg effekt och stimulerar cellen utan att värma den)

Lasrar kan vara mycket farliga och de används felaktigt eller av människor utan korrekt utbildning. Bioptron Ljusterapisystem är emellertid ingen laserutrustning och det krävs ingen särskild utbildning för att använda det.