TRYGGHETSFÖRSÄKRING
Trygghetsförsäkring för Bioptron Compact III

I vår Trygghetsförsäkring ingår både tilläggsförsäkring och serviceavtal.

Tilläggsförsäkring
Är en förlängning på din garanti, täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader.
Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via vår services avdelning debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte för fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan se garanti beviset.

Serviceavtal
Under serviceavtalet omfattas kunden av service och support, vilket innebär att kunden får låna en motsvarande Bioptron-produkt inom 3 - 5 dagar. Leverans till kund för lån av en motsvarande Bioptron och leverans för reklamation är kostnadsfri under reparation och reklamationstiden om du omfattas av ett serviceavtal.

Pris: I Trygghetsförsäkring ingår både tilläggsförsäkring och serviceavtal
Pris:     90 kr/månad
Pris:   270 kr/kvartal
Pris:   540 kr/halvår
Pris: 1080 kr/år

Läs mer om försäkring och serviceavtal på sidan garantier.