TRYGGHETSFÖRSÄKRING
Trygghetsförsäkring för Bioptron Pro 1

I vår Trygghetsförsäkring ingår både tilläggs och service försäkring.

Tilläggsförsäkring
Är en förlängning på din garanti, täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader.
Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via vår services avdelning debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte för fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan se garanti beviset.

Serviceavtal
Serviceförsäkringens omfattning innebär motsvarande produkt vid ev.haveri inom 24- 48 timmar utan någon extra kostnad dvs. fri leverans och fri hyra för motsvarande utrustning. Frakt- och reparationskostnad avsedd på havererad utrusning tillkommer.


Pris per månad
120 kr
Pris per kvartal
360 kr
Pris per halvår
720 kr
Pris per år
1440 kr