TRYCKSÅR
Trycksår (decubitus)

Liggsår är sår som på grund av långvarigt tryck hos sängliggande eller rullstolsburna patienter. De tenderar att utvecklas i områden där utskjutande ben inte skyddas av muskelvävnad, t.ex. korsbenet, hälarna, armbågarna och skulderbladen. När blodtillförseln kapas på grund av tryck skadas hudens celler och vävnad vilket leder till sårbildning. I såret som uppstår trivs skadliga bakterier vilket leder till ytterligare infektioner som efterhand blir allt mer motståndskraftiga mot tillgänglig antibiotika.

En av tio sjukhuspatienter, en av åtta patienter som vårdas i hemmet och en av fyra patienter på vårdhem lider av liggsår. Detta är ett växande problem som delvis beror på att befolkningen blir allt äldre. Dessutom innebär de långa sjukhusvistelserna för patienter med liggsår stora kostnader för samhället.

Den traditionella behandlingen går i princip ut på att avlasta det angripna området från tryck (sjukvårdspersonalen vänder patienten regelbundet). Såren rengörs och ibland krävs även kirurgi. När man har kompletterat denna behandling med Bioptron Ljusbehandling har det visat sig att läkningsprocessen har påskyndats avsevärt. Ljusbehandling spelar även roll vid förebyggande av liggsår genom att minska lidandet som förknippas med trycksår t.ex att förebygga infektioner i trycksår vid extrema fall.

En grym verklighet... Läs vad dotterna skriver om sin mammas vanvård.
En bild med en ännu grymmare och ofattbar smärta i en kropp som blivit ett fängelse i en omgivning där ingen lyssnar på ropen, tårarna och skriken....

Vad hade Bioptron kunna göra för denna kvinna?