TILLÄGGSFÖRSÄKRING
Tilläggsförsäkring för Bioptron Compact III

Är en förlängning på din garanti, täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader.
Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via vår services avdelning debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte för fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan se garanti beviset.

Tilläggsförsäkring
Pris:   59 kr/månad
Pris: 177 kr/kvartal
Pris: 354 kr/halvår
Pris: 708 kr/år