TILLÄGGSFÖRSÄKRING
Tilläggsförsäkring för Bioptron Pro1

Är en förlängning på din garanti, täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader.
Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via vår services avdelning debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte för fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan se garanti beviset.

 

Pris per månad
89 kr
Pris per kvartal
267 kr
Pris per halvår
534 kr
Pris per år
1068 kr