En utav flera objektiva sätt att bevisa effektiviteten inom estetisk kirurgi med bioptronmetoden var på patienter där olika ingrepp gjordes. En tydlig jämförelse "i anslutning till ingreppet" (en sida utsattes med polariserat ljus medan den andra  var o- exponerad och fungerade i jämförelse).

Ladda ner klinisk studie

 

 

 

 

 

 

POSTOPERATIVA SÅR (SÅR EFTER OPERATION)
Inom plastikkirurgin har bioptron en framgångsrik effekt. Klinisk analys av de fall som behandlats med polariserat ljus har visat att det har stor nytta av denna metod som ett komplement i den postoperativa behandlingen. Våra studier bekräftar att påskyndad tillslutning av sår, med ökad sårepitilisering ger en förbättrad draghållfasthet för ärrbildning.

Vid bröstkirurgi, ansiktskirurgi, kroppskirurgi och vid hud och fotvård, har våra kliniska studier påvisat en avsevärd snabbare läkningsprocess och förebygger infektioner.

Klinisk analys påvisar effekter där polariserat ljus ger en naturlig biologisk behandling speciellt tydligt vid behandlingar av olika sår där det uppstått resistans mot alla andra former av terapi: sår av olika etiologiska typer - trycksår, brännskador, postkirurgiska sår och vid posttraumatiska sår.

Vanligaste bakterie är Staphylococcus aureus. Koagulasnegativa stafylokocker är vanligt förekommande vid operationer där främmande material har satts in. Vid bukkirurgi förekommer även gramnegativa och anaeroba bakterier. Ökad infektionsrisk hos patienter med nedsatt immunförsvar och hos överviktiga har polariserat ljus en effekt i kombination med konventionell behandling, för de komplikationer som kan en vara förekommande vid dessa ingrepp.

Behandling av postoperativa sår:

  • - Operationssår ex. sår efter blindtarmssnitt 2-8 min per behandling 2ggr dagligen i så många dagar som krävs (garanterad vårdeffektivisering men inte minst kostnadseffektiv vård)
  • - Avlägsna suturer.
  • - Spola med steril koksaltlösning.
  • - Behandla 2-8 minuter 2ggr dagligen i så många dagar som krävs
  • - Lämna såret öppet låt det självtorka.
  • - Täck med fluffiga koksaltkompresser om behövs.

Bioptron behandling ett mycket bra komplement till den konventionella behandlingen
Rekommendation tillämpning polariserat ljus i förebyggande- och i behandlingssyfte ett komplement till den traditionella behandlingen. Vilket innebär effektivare behandling för patienten genererar snabbare slutresultat på kliniker. Förlängd behandling kan rekommenderas av läkaren. Bioptron finns för hemvård till patienter som vill uppnå snabbare effekt och ett allmänt hälso- välbefinnande. Går man till primärvården och ordineras behandling med bioptron skall man kunna låna hem en sådan också.
Vi är övertygade om att genomförandet av denna metod har stor betydelse för snabbare återhämtnings period av patienter som har genomgått de nämnda genomföranden (se pdf). Polariserad ljus behandling underlättar resolution av de typiska postoperativa symtomen, vilket innebär en omedelbar postoperativ smärtlindring. Bioptron har en positiv psykologisk effekt på patienter som tror starkt på att en ny teknisk enhet skulle kunna hjälpa dem. Alla patienterna uppgav att de kände sig helt bekväma under det gula ljuset och gav dem behaglig känsla av smärtlindring och mild värme vilket resulterade till framgångsrika resultat.