REUMATISM
Inom reumatologi kan behandling ha följande effekter:

Bioptron Ljusterapi bidrar till att lindra smärta hos patienter som lider av olika former av reumatism. Denna behandling kan vara det idealiska komplementet till en rad olika smärthanteringsprogram. Ljusterapins välgörande inverkan kan förbättra patientens allmäntillstånd och lindra smärtupplevelsen.

• Avhjälper eller lindrar smärta
• Stärker muskler och ökar kroppens rörlighet
• Gör att du orkar gå längre och snabbare
• Förbättrar sömnkvalitén

Reumatisk artrit

Ljusterapi kan vara effektivt som kompletterande behandling vid smärtlindring och kan förbättra livskvaliteten hos patienter med reumatisk artrit.

Reumatisk artrit är en kronisk, multisystemsjukdom. Sjukdomen uppvisar en hel rad olika systemiska manifestationer, men det mest utmärkande med denna form av artrit är kvardröjande inflammationer i lederna som förstör brosket och leder till benerosion och, i förlängningen, permanent deformerade leder.

På många institutioner som är specialiserade på behandling av patienter med reumatisk artrit, är Bioptrons Ljusterapi numera en integrerad del av behandlingen under sjukhusvistelsen. Denna form av ljusterapi kan även vara till stor hjälp för patienter med reumatisk artrit som vistas hemma eftersom de kan använda behandlingen för att kontrollera smärtan.