PSORIASIS
Inom forskningen idag vet man att psoriasis inte är en sjukdom enbart i huden utan att det grundläggande felet finns i kroppens immunförsvar. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som drabbar ungefär 3 procent av befolkningen. Omkring 225 000 svenskar har psoriasis. Psoriasis är lika vanlig hos kvinnor som hos män och kan bryta ut i vilken ålder som helst. Vanligast är att insjukna mellan 10 och 40 års ålder och hälften av psoriatikerna får sjukdomen före 30 års ålder.

Sjukdom med många ansikten

Psoriasis går i skov – med perioder av svåra besvär omväxlande med perioder fria från symtom. De vanligaste symtomen är hudförändringar med rodnad, klåda och fjällning. Mindre vanligt är prickar, varblåsor och fläckar utan fjäll i hudveck som också kan vara symptom på psoriasis. Sjukdomen yttrar sig olika hos olika personer och kan vara allt ifrån mycket lindrig till svårt socialt handikappande. Ungefär var fjärde psoriatiker har en måttlig till svår psoriasis. Övriga har mildare besvär. Att sjukdomsbilden varierar beror också på det finns ett flertal olika former av psoriasis. 

Orsaker till psoriasis

Ärftliga faktorer i kombination med utlösande, yttre faktorer är sannolikt den vanligaste förklaringen till att psoriasis uppträder. Yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen är t ex infektioner, hudskador och starka psykiska påfrestningar.

Arvet har stor betydelse. Om en av föräldrarna har sjukdomen löper barnet en 25-procentig risk att drabbas, och om båda föräldrarna har psoriasis är barnets risk så hög som 65 procent. Men man kan bära på anlag för sjukdomen utan att den bryter ut.

Ny syn på psoriasis

Tidigare var uppfattningen att psoriasis orsakades av något fel i huden. Ny forskning har visat att det grundläggande problemet finns i kroppens immunsystem. Rubbningen i immunsystemet leder till skadliga inflammatoriska processer. Att psoriasis är kopplad till fel i immunsystemet innebär att sjukdomen kan drabba inte bara huden utan även andra organ i kroppen – psoriasis är en systemsjukdom.

Forskning visar bland annat att svår psoriasis kraftigt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomarna hjärtinfarkt och stroke (slaganfall). Annan forskning visar att uppåt 40 procent av alla med psoriasis även drabbas av en särskild form av inflammation i senfästen och leder, så kallad psoriasisartrit.

 

Källa: Psoriasisguiden
www.psoriasisguiden.se