INFORMATION

 

 

 

 

 

 

 

PRIVAT/HEMVÅRD
Bioptron apparatur kan hyras privat från våra samarbetspartners eller direkt från GaloMedical. Även vårdenheter som har avtal med GaloMedical om hemvård, är ett alternativ då patienten är oförmögen att själv ta sig till vårdcentralen. Patienten får direkt smärtlindring på naturlig väg och ett välbefinnande i tillvaron skapas med automatik.

Avsevärt kortare läkningsprocess med bevisad effektivitet


Kostnadseffektiv vård vid bristande resurser inom hemvård. Antingen kan patienten behandla sig själv genom att först ha fått en introduktion på mottagningen. Alternativt skickas en sjuksköterska ut och hjälper patienten med behandlingen.