PRESSMEDDELANDE 2012-05-16
Artificiellt ljus som imiterar solljuset
utan UV strålning, tillför kroppen ny energi
och är mycket effektiv mot stress inom personal vård

Medicinteknisk behandlingsmetod med ett artificiellt ljus som imiterar det naturliga solljuset är betydelsefull inom personal vård. IPPL/Bioptron ljusets speciella egenskaper har den välgörande biostimulerande effekten på vår organism att man kan snabbt uppnå positiva hälsoeffekter som minskar sjukfrånvaro bland personal. Mycket effektiv vid stressrelaterade symptom.

Sjukfrånvaron i Sverige ökar kraftigt och människor mår allt sämre. Brist på dagsljus bidrar till att vi kan bli deprimerade, hängiga och sjuka. Mycket beroende på att folk är inomhus för mycket den mörka årstiden.

– Bristen på sol- och dagsljus är en av de viktigaste orsakerna till att vi har en skenande sjukfrånvaro - parallellt med ett stressrelaterat samhälle. Medvetenheten och kunskapen om ljusets betydelse och hur det påverkar den mänskliga organismen har varit begränsad och dålig, människor har på nytt fått upp ögonen för solljusets hälsobringande verkan, menar Anna Galo, VD på GaloMedical.

Både människor och växter behöver solljus för att må bra och frodas. Vi omvandlar ljus till elektrokemisk energi som är en väsentlig del av vårt biologiska system. Faktum är att effekten på kroppen vid brist på naturligt solljus, kan orsaka sjukdomar på samma sätt som brist på hälsosam mat, frisk luft och rent vatten.

Under vinterhalvåret går de flesta av oss till och från jobbet när det är mörkt. Många vistas sedan på kontor där orent ljus är den dominerande ljuskällan som t.ex. lysrör. Ändå krävs det av oss människor att vi ska vara glada, energiska, välmående och produktiva i ett ljus som inte ens växter klarar av att leva i.

Anna Galo berättar att få svenskar idag känner till att det finns en annan karaktär av ljusbehandling som genererar ett konstgjort solljus med biostimulerande effekter som dessutom stärker och håller immunsystemet i schack. Ett artificiellt ljus som liknar den del av det elektromagnetiska spektrum som solen producerar naturligt fast utan UV strålning. Med detta ljus kan man på artificiell väg stimulera hela den mänskliga organismen på cellnivå till självläkning, återhämtning och skydd mot en mängd sjukdomstillstånd.

– Här finns mycket att vinna för företagen. Genom
att kontinuerligt behandla anställda med Bioptronljuset kan företagen snabbt och effektivt sänka sina personalkostnader, få friskare och produktivare personal.

Anna Galo menar att kostnaden för att effektivt och kontinuerligt behandla sin personal med bioptronljuset och därigenom öka den anställdes välbefinnande, är mycket marginell i jämförelse med de personalkostnader som annars uppkommer vid sjukfrånvaro eller då människor blir improduktiva av andra skäl.

– Vetenskapligt beprövat ljus har visat sig ha dramatiska förändringar i modern vård inom olika sjukdomsområden. Forskningen och utvecklingen inom det här området är mycket spännande och vi står på tröskeln till nya märkliga skeenden inom medicinen. Idag har vi svensk klinisk beprövad metod som styrker denna behandling både nationellt och internationellt.Till glädje och fördel för både offentlig och privat sjukvård, företag och den enskilde individen, avslutar Anna Galo.

 

GaloMedical
Söndrumsvägen 6
302 37 Halmstad
Tfn:    035-265 10 28
Fax:   035-265 10 29
E-mail: bioptron@galomedical.se