PRESSRUM

Pressmeddelande 2012-05-16

 

Artificiell ljusbehandling med medicinska effekter har mångårig vetenskap bakom sig och är baserad på Nobelpriset i medicin 1903. En vidareutveckling av metoden inom laserforskning har resulterat i en artificiell medicinteknisk ljusbehandling med egenskaperna inkoherent,polykromatiskt, polariserat lågenergiljus som påskyndar kroppens egna läkningsprocesser och stärker immunsystemet. En beprövad klinisk medicinteknisk behandlingsmetod på svårläkta sår diabetessår, trycksår, posttraumatiska sår och postoperativa sår. Effektiv på svåra hudproblem som acne, herpes, eksem etc.. Behandlingsmetoden är även känd för sina förträffliga effekter inom fysioterapi, idrottmedicin och rehabilitering. Behandlingen med ljuset gör att hela den mänskliga organismen stimuleras på cellnivå samt ökar mikrocirkulationen avsevärt och kroppens naturliga kapacitet till återhämtning och självläkning...

- Genom att belysa på ett sår eller källan till smärtan på kroppen stimuleras inte bara cellerna på djupet utan omfattar hela kroppens naturliga självläkningsprocess, säger Anna Galo VD. på GaloMedical.

I korthet utlöser det IPPL/Bioptron ljuset en biokemisk kedjereaktion i kroppen som ökar cellmembranets aktivitet, vilket in sin tur påverkar cellproduktionen av enzymer och energireserver. Samtidigt ökar kroppsvävnadens förmåga att absorbera mer syre. Detta resulterar i att immunsystemet stimuleras och förstärks samt att ämnesomsättningen och cirkulationssystemet i kroppen balanseras.

IPPL/Bioptron ljuset sätter fart på reparerande och regenererande processer i kroppen genom att aktivera och förnya kroppens celler. En stor fördel är de korta och effektiva behandlingstiderna på 4-10 minuter, som gör att man snabbt uppnår positiva resultat av behandlingen.

– Behandlingen är godkänd enligt EU-normerna för sårläkning och vävnadsreparation; sår efter skada (posttraumatiska sår), brännskador, efter operation (postoperativa sår), bensår, trycksår (decubitus). Vid smärtbehandling; inom reumatologi, idrottsmedicin, sjukgymnastik och rehabilitering, säger Anna Galo.  

Anna Galo berättar att behandling med Bioptron lämpar sig både som ett komplement till konventionell medicinsk behandling och som enda behandlingsform. Även vid andra typer av symptom eller åkomma kan behandlingen hjälpa mot t.ex. depressioner, acne, psoriasis artrit, herpes: simplex, zoster och genitalies och andra svårläkta eksem.

Inom dermatologin och och medicinsk hudvår har behandling med IPPL/Bioptron ljuset fått stor spridning. Idag använder många dermatologer, plastikkirurger och hud specialister över hela världen metoden för att förebygga och behandla olika hudproblem.

Vetenskapligt beprövat ljus har visat sig ha dramatiska förändringar i modern vård inom olika sjukdomsområden. Forskningen och utvecklingen inom det här området är mycket spännande och vi står på tröskeln till nya märkliga skeenden inom medicinen. Idag har vi svensk klinisk beprövad metod som styrker denna behandling både nationellt och internationellt.Till glädje och fördel för både offentlig och privat sjukvård, företag och den enskilde individen, avslutar Anna Galo.

För ytterligare information, kontakta:

GaloMedical AB
Söndrumsvägen 6
302 37 Halmstad
Tfn:    035-265 10 28
Fax:   035-265 10 29
E-mail: bioptron@galomedical.se