KÄLLOR & LITTERATURFÖRTECKNING
Light Medicine of the Future
Jacob Liberman, O.D., Ph.D
ISBN 0-879181-01-0

Die Heilende Kraft des Lichts
Jacob Liberman, O.D., Ph.D
ISBN 3-502-19406-8

The Healing Energies of Light
(Sv.titel. Ljusterapi för kropp o själ)
Roger Coghill
ISBN 91-32-32608-4

Biophotonen
Neu Horizonten in der Medicin
Marco Bischof
ISBN 3-86150-095-7

Das Licht in unseren Zellen
Fritz A. Popp
ISBN 3-7760-0987

Die Selbstheilungskräfte aktivieren –
Naturlich und ohne Nebenwirkungen
Dr.med. Sabine Thor-Wideman
ISBN 3-926933-85-6


Bioptron ljusterapisystem är testat i vetenskapliga studier som görs av oberoende institut. Sedan 1988 har Bioptron utvecklat  ljusapparater enligt EU regler. Detta har lett till en lång rad  patentsökningar inom 
flera medicinska områden.