IDROTTSMEDICIN
Bioptron hjälper idrottaren

Bioptron Ljuset påskyndar nybildning av vävnad som hjälper idrottsmän att förkorta läkningstiden vid olika idrottsrelaterade skador.

• Lindrar vid muskelvärk
• Lindrar vid ledvärk
• Ökar ledernas aktiva och passiva rörelseområde
• Påskyndar muskel- och ledaktivitetens återhämtning
• Fungerar som ett komplement vid behandling av idrottsskador, t.ex. vid problem med senor och eller muskler

Ljusterapin kan även vara ett komplement vid behandling av följande:

• Kontusioner
• Luxationer
• Sträckningar
• Stukningar
• Skrubbsår
• Skärsår
• Blåmärken