BIOPTRON-LJUSETS HUDPENETRATION
Illustrationen nedan visar ett tvärsnitt av huden och illustrerar hur ljusets biopositiva effekter induceras. Den visar också varför ljusets biopositiva effekter fortplantar sig i hela kroppen, trots att ljuset endast har mottagits regionalt. Diagrammet visar tre hudlager: dermis, epidermis och subkutan vävnad (vävnad och fettvävnad under huden). Vi kan också se hur vener artärer och fina blodkapillärer ansluter till hudytan. Antalet kapillärer per kvadratcentimeter hud är mellan 1600 och 6500 stycken. Under det att blodet flödar genom kroppsvävnaden i skiftande hastigheter, rinner blodet långsamt i kapillärerna som ligger mycket nära hudytan. Detta är en idealisk förutsättning för ljusmodulering av blod. Ljusets biopositiva effekter som överförs till blodet på det här sättet kan vidarebefordras till hela kroppen och förse alla celler med livsnödvändigt syre och energi.

Illustrationen visar ett tvärsnitt av huden och hur ljusets biopositiva effekter induceras med Bioptron.


Illustrationen med våglängdsskalan nedan visar det genomsnittliga penetrationsdjupet vid olika våglängdsområden för allt ljus som avges av solen. Den visar särskilt att det är ljusvågorna i området för synligt ljus som penetrerar huden djupast. De röda och mörkröda ljusvågorna tränger allra djupast av vågorna i det synliga spektrumet. Alla synliga ljusvågor når mins den subkutana vävnaden.

Illustrationen med en våglängdsskala visar det genomsnittliga penetrationsdjupet vid olika våglängdsområden för allt ljus som avges av solen