INFORMATION

porträtt på nobelpristagaren i medicin 1903 Niels Ryberg Finsen

Nobelpristagaren 1903 Niels Ryberg Finsen, anses som ljusterapins anfader. Han erhöll priset i medicin för sina upptäckter kring ljusets sjukdomsförebyggande och läkande verkan. En teknik som vidareutvecklats och idag ligger till grund för Bioptron.

 

 

 

 

HISTORIA
Tekniken bygger i grunden på den danske Nobelpristagare, Niels Ryberg Finsen som 1903 erhöll priset i medicin för sina upptäckter kring ljusets sjukdomsförebyggande och läkande verkan. Finsen utvecklade den första medicinska apparaten som kunde generera tekniskt syntetiskt solljus och åstadkom enastående resultat i behandling av patienter med en viss typ av hudtuberkulos.

I samband med upptäckten av penicillinet strax före andra världskriget förlorade behandlingen med syntetiskt ljus i popularitet och föll i glömska. Istället föredrog sjukvårdsetablissemanget under efterkrigstiden att understryka betydelsen av läkemedel. Detta innebar att kostnaderna för sjukvård steg, som i sin tur ledde till en omprioritering och att det återigen uppstod ett intresse för förebyggande vård.

Sedan Finsen fick Nobelpriset för sin livsgärning har mycket hänt kring forskningen om ljusets inverkan på hela den mänskliga organismen. Föregångare på det här området är det Schweiziska företaget Bioptron som under många år drivit forskning och utveckling i Niels Ryberg Finsens anda.


Dr Finsens patient med hudtuberkulos, före och efter behandling med syntetiskt ljus.