GARANTI FÖRETAG
Garantier
Två års garanti samt reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen på IPPL BIOPTRON.

Produktgarantin
Täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av servicecentret i Bioptron AG, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via vår services avdelning debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte för fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan se garanti beviset.
Din kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis, även medföljer ett garantibevis. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av garantin.

Två års garanti vid räntefritt köp via Medical Finance AB gäller för privatpersoner
Man kan även teckna ett serviceavtal och en tilläggsförsäkring på garantin. Se rubriken tilläggsförsäkring och serviceavtal.

Reklamation
Vid reklamation måste du lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid. Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du har varit sjuk eller bortrest.

Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början.

Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Det gäller varor och tjänster som du köpt den dagen eller senare. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.

För att vi ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som leverantören ska åtgärda utan kostnad för dig. Leverantören behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Ångerrätt vid köp
Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan med 14 dagars återbetalningsgaranti.
Efter det att Du har skickat tillbaka varan betalar GaloMedical senast inom 10 dagar tillbaka det du har betalat. Som kund betalar du själv returfrakt, och ångrad vara ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning och -emballage.

Ångerrätt vid hyra
Se allmänna villkor gällande hyresavtal från Wasa kredit

Hög kvalitet och service
Vi har mycket omsorgsfullt valt ut våra samarbetspartners och erbjuder rikstäckande service för att ge dig som kund ett förstklassigt garantiförfarande. Vid dessa ärenden ska du i första hand kontakta vår servicecenter på GaloMedical då du omfattas av tilläggsförsäkring, serviceavtal eller trygghetsförsäkringsavtal vid aktuella ärenden.

För mer information
Kontakta vår kundtjänst på GaloMedical
035-2651028 eller på www.galomedical.se