SINNENAS RUM®

Förebyggande friskvård på företag
Investera i personalen genom att låna av sjukskrivningskostnaderna

Vi rekommenderar företag som vill köpa helhetskonceptet att kontakta våra samarbetspartners Friskonomen för företag som även vill satsa på massagefåtöljer. Friskonomen levererar konceptet Sinnenas Rum® med Fuji Cyber Relax fåtöljer som är medicinskt certifierade i kombination med IPPL-SYSTEM certifierad medicinsk ljusbehandling skapas en lugn och avslappnande atmosfär som ger en upplevelse utöver det vanliga. Sinnenas Rum® är ett övergripande koncept för ett rum designat för upplevelse, njutning och återhämtning, syftet är att stimulera många sinnen samtidigt som man får medicinsk certifierad behandling detta utlöser en positiv biostimulerande kedjereaktion i vår kropp.

Företag, kommuner, landsting och företagshälsovård har alla en gemensam önskan att förekomma sjukskrivningarna men problemen kvarstår fortfarande i stor omfattning. Genom förebygggande friskvård på företag skapas mycket goda förutsättningar för produktivare, friskare och gladare personal. Vårt koncept kan bidra till att minska problemen med orkeslöshet, stress-, sömn-, rygg- och nackproblem.

En halvering av långtidssjukskrivningar är fullt möjligt med och skulle minska kostnaderna avsevärt och öka intäkterna i motsvarande grad.

 

Effektiv ljusbehandling mot höst- och vinterdepression


Höst- och vinterdepression eller SAD (Seasonal Affective Disorder) är en naturlig men ovanligt kraftig reaktion på den mörka årstiden. Detta innebär bl.a. trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga. En av de huvudsakliga orsakerna till SAD är att våra ögon inte utsätts för tillräckligt med ljus under dessa årstider. Den mest effektiva behandlingen är med IPPL-SYSTEM ljusbehandling som inte bara balanserar melatonin och serotonin hormonerna utan har en mycket positiv biostimulerande effekt i hela kroppen och på vårt immunsystem. Produkten är godkänd, CE-märkt, ISO-certifikerad och uppfyller nationella och internationella krav på medicinsk apparatur.

Fördelar för arbetsgivare

- reducerad sjukfrånvaro
- produktivare och effektivare personal
- fokuserad och mer motiverad personal
- välbehaglig friskvårdsåtgärd
- avsevärt större skärpa i jobbet

 

Fördelar för anställda


- omedelbar energitillförsel
- omedelbar koncentrationseffekt
- omedelbar immunologisk effekt (stärker immunsystemet)

 

Vid kontinuerlig användning


- förebygger utmattningssymptom och utbrändhet
- motverkar håglöshet, nedstämdhet och smärta

 

Hur påverkar ljuset kroppen?


- utlöser reparerande och regenererande biologiska processer i i kroppen
- 6ggr. effektivare mikrocirkulation i hela kroppen
- stimulerar kroppens egna endorfiner ger naturlig smärtlindring
- syresätter blodet och ger en positiv effeket i vävnad
- balanserar ämnesomsättningen
- reducerar fria radikaler (utrensning av slaggprodukter)
- balanserar upp melatonin och serotonin hormonerna

 

(Konceptet med Sinnenas Rum® är ett samarbete mellan GaloMedical AB och Friskonomen)