FÖRETAG/FRISKVÅRD
Produktivare personal och minskade personalkostnader

Vi erbjuder en världspatenterad teknik och ny behandlingsform med enastående resultat…för att få friskare personal. Att alla företag och organisationer har en ambition att vara så effektiva och kostnadsmedvetna som möjligt - är en förutsättning för att kunna driva framgångsrika företag.

Allting går fortare i samhället och tiden räcker inte till. Handläggningstider kortas ned, stressen ökar, personalomsättningen ökar, sjukskrivningarna ökar och blir allt längre. Har man råd med detta tempo i framtiden? Borde man istället inte arbeta mer preventivt med att förekomma och förebygga stress och belastningsskador?

Genom att behandla med IPPL-SYSTEM kan man skapa goda förutsättningar för att få högpresterande, friskare och gladare personal. En halvering av långtidssjukskrivningar, vilket är fullt möjligt, skulle minska kostnaderna rejält och öka intäkterna i motsvarande grad. Behandling med IPPL-SYSTEM gynnar alla men i allra högsta grad individen.

Företag, kommuner, landsting och företagshälsovård har alla en gemensam önskan att förekomma sjukskrivningarna, men problemen kvarstår i stor omfattning. Hur illa ställt det är i Sverige, hör vi dagligen i media och på arbetsplatser - förtidspensioneringar, utbrändhet och arbetsskador är vardagsmat.

Alldeles för många tänker konservativt istället för att satsa på ett preventivt tänkande. Det rätta är rimligen att tänka förebyggande. Att skapa en miljö med välbefinnande, med balans och positiv energi på arbetsplatsen. IPPL-ljuset kan snabbt bidra till att minska problemen och göra att vi får flera friska människor på våra arbetsplatser.

Detta betyder:

- minskade personalkostnader

- högproduktiv personal

- effektivare medarbetare

- hög status för frisk personal