INFORMATION
OM FÖRETAGET

GaloMedical AB är företrädare för IPPL-SYSTEM till en världsledande koncern för en modern beprövad högteknologisk utrustning som tillverkas i Schweiz av Bioptron AG för sår- smärt och immunologiskbehandling. Företaget etablerades år 2009,vi levererar ett helhetskoncept för effektiva samhällsekonomiska lösningar inom offentlig och privat sjukvård samt till privat och offentlig företagssektor.

Våra värderingar ...

grundas på engagemang, professionalism, omtanke och nytänkande för både vårdgivare, vårdtagare och företagsverksamheter. Vi är professionella på att lyfta våra vårdgivare/företag genom att effektivisera i olika vårdprogram/ eller i förebyggande friskvård. Att något bra kan alltid bli bättre, vi engagerar oss i att tänka nytt ur vård- och samhällsekonomiskt perspektiv vilket gynnar inte bara svensk sjukvård, svenskt näringsliv utan hela svenska välfärden.
• Våra produkter uppfyller alla krav i EU:s medicinska direktiv MDD 93/42/EEG såväl som specifika nationella bestämmelser för de aktuella produkterna som reglerar villkoren för att tillhandahålla medicintekniska produkter inom EU.

• Våra produkter är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001, ISO 13485, CMDR/CMDCAS och QSR/GMP

 

 


f