BIOPTRON-LJUSETS UNIKA EGENSKAPER
Ljuset inte bara penetrerar
huden utan även mjukdelarna. Den positiva effekten hos BIOPTRON-
ljuset är således inte begränsat till det hudparti som behandlas utan har 
en välgörande effekt på hela organismen.

Bioptronljuset är baserad på fyra olika egenskaper och särdrag i
samverkan, vilket innebär att ljuset är polariserat, polykromt,
inkoherrent och avger lågenergi.

Polariserat ljus:

Det polariserade ljus som Bioptron använder sig av rör sig ljusvågorn (Oscillerar) i paralella plan. Polariseringen genereras med hjälp av en sofistikerad version av Brewsters spegelsystem i flera lager (döpt efter fysikern som utarbetade systemet). Brewster-spegeln ansvarar för polariseringen av det elektromagnetiska spektrumet som emitteras av Bioptronenheterna. Den linjära reflexpolarisreringen som Bioptron använder är mycket effektiv och ljuset som emitteras via Bioptronen-enheterna uppnår en polariseringsgrad på 95%.

Polykromt ljus:

Till skillnad från ett lasersystem, som är begränsat till en mycket smal bandbredd, omfattar Bioptron-ljuset en mycket bred bandbredd. Våglängderna ligger mellan 480 nam och 3400 nm. Det här spektrumet innehåller det synliga ljusintervallet samt en del av det infraröda området. Bioptron-ljusets elektromagnetiska spektrum innehåller inte ultraviolett (UV) strålning. Eftersom det inte finns något UV-ljus finns det heller ingen risk för farliga biverkningar på grund av UV-strålning.

Inkoherent ljus:

Betyder att ljusvågorna är fasförskjutna, till skillnad från laser där ljusvågorna är helt synkroniserad.

Lågenergiljus:

Bioptron-ljus har låg energitäthet och träffar området som ska behandlas med en konstant och jämn intensitet. Denna energitäthet har en biostimulerande verkan. Strålningsdosen kan ställas in exakt när Bioptron används.