DEPRESSION - Bioptron för SAD
Skandinavien är känd för sin långvariga mörkertid under höst och vinterhalvåret, vilket innebär att många människor får uppleva en känsla av låg sinnesstämning, detta kallas Seasonal affective disorder - ED eller "Winter Depression".
SAD tros orsakas av en obalans i produktion av en melatonin och serotonin hormonerna. Bioptrons ljusegenskaper balanserar hormonerna vilket genererar en avsevärd minskning av produktionen på melatonin hormonet "sömn hormonet” och därmed minskar symtomet.

Ljusbehandling är känd som standard behandling av säsongsbunden depression på många sjukhus och vårdcentraler världen runt.

- Karaktäriserade symptom för denna sjukdom:

  • - Kroniskt trötthetssyndrom
  • - Sänkt motivation
  • - Ökat sömnbehov
  • - Ökad aptit och viktökning
  • - Oförmågan att känna sig lycklig
  • - BIOPTRON ljusbehandling ger ett effektivt ljus spektrum, utan UV-strålning. Ett ljus på min.10 000 lux vilket är godkänt som medicinskt instrument för dokumenterade behandlingar.

Med Bioptron ljusbehandling kan du ge din kropp ljus på ett naturligt sätt. Solljuset innehåller UV-strålning som kan ha negativa effekter. Bioptron ljuset innehåller ingen UV- strålning och utgör därför ingen hälsorisk.