INFORMATION
 • Sårbehandling
 • - Posttraumatiska sår
 • - Postoperativa sår
 • - Bensår
 • - Brännsår
 • - Trycksår
 • Smärtbehandling
 • - Reumatologi
 • - Fysioterapi
 • - Idrottsmedicin
 • Skönhet
 • Allmänna fördelar
 • Vetenskap och forskning
 • Vetenskapsreferenser
 • Behandlingsanvisningar
 • Referenser
 • Bilden ovan:

  Före behandling med Bioptron. Mellersta bilden är efter fyra veckors behandling och sista bilden efter nio månaders behandling med Bioptron.

   

   

   

   

   

   

  BRÄNNSKADOR
  Bioptron Ljusbehandling har använts vid behandling av brännskador i många år. De flesta av oss har säkert bränt oss någon gång i livet. Vanligtvis krävs inga särskilda åtgärder eftersom kroppen läker sig själv vid lindrigare skador, men ibland är skadorna er omfattande. Huvuddelen av alla brännskador utgörs emellertid av ytliga skador som endast påverkar ett mindre hudområde. Dessa skador beror vanligtvis på att man har bränt sig på öppen eld, en het spis, heta drycker eller har vistats för länge i solen.

  Behandlingen av sådana brännskador beror på den aktuella skadans djup och svårighetsgrad. Det finns ett klassificeringssystem för brännskador som definierar exakt vilken typ av behandling (traditionell eller kirurgisk) som kan bli aktuell.

  Första gradens brännskador är de lindrigaste formen av brännskador. Ett bra exempel är en vanlig solbränna. Första gradens brännskador karaktäriseras vanligtvis av rodnad, en lätt svullnad och lättare sveda eller obehag. Icke desto mindre försvinner symptomen från dessa brännskador vanligtvis efter några dagar utan att ge några bestående men.

  Andra gradens brännskador kallas även för delhudsbrännskador och kan delas in i ytliga och djupa varianter. Vid en ytlig brännskada av andra graden är hela epidermis (det övre hudlagret) och den yttersta delen av dermis (det undre hudlagret) förstörda.

  Men eftersom brännskadan är relativt ytlig påverkar den vanligtvis inte de epidermala komponenterna, t.ex. hårsäckar, svettkörtlar och nervändar, under någon längre tid. Det skadade hudpartiet kan vara läkt ca två veckor efter skadans uppkomst.

  Djupa andra gradens brännskador är emellertid mycket allvarligare. Vid sådana skador är ofta de djupare lagren av dermis skadade och endast några få epidermala komponenter återstår i sårområdet. Sådana skador kräver ofta att död vävnad avlägsnas kirurgiskt sam hudtransplantation. Mer än 50% av brännskadorna är djupa andra gradens brännskador eller fullhudsbrännskador.

  Vid brännskador av tredje graden (fullhudsbrännskador) är samtliga hudlager förstörda vilket gör skadan omöjlig att läka på naturlig väg (såvida inte skadan täcker en mycket liten hudyta). Skadorna är bleka och döda och det enda möjliga behandlingsalternativet är kirurgi. Den huvudsakliga komplikationerna vid läkning av brännskador är infektioner, utveckling av fula ärr (hypertrofiska ärr och keloider) samt kontrakturer.

  Bioptron vid behandling av första gradens och ytliga andra gradens brännskador.

  Brännskador av första graden och ytliga andra gradens brännskador kan behandlas med konventionella metoder i kombination med Bioptron Ljusterapi. Flera studier har visat att regelbunden användning av Bioptronstrålning vid behandling av brännskador avsevärt minskar den tid som krävs för fullständig läkning av den skadade huden, vilket minskar risken för ärrbildning. Bioptron Ljusbehandling kan minska behovet av kirurgi vid djupa dermala brännskador, i synnerhet sådana som är belägna i områden där sannolikheten för ärrbildning efter kirurgi är extremt hög (t.ex. händer, huvud och hals).

  Kliniska studier har visat att tryckbehandling som är en integrerad del av den traditionella behandlingen av brännskador, kan starta tidigare om det skadade området först behandlas med Bioptron Ljus.

  Om de skadade områdena behandlas med Bioptron Ljus kan fysioterapin starta omedelbart och fortgå utan avbrott. Detta gäller dock inte efter handkirurgi som alltid kräver en tid av orörlighet efter operation.

  Bioptron vid läkning av djupa andra gradens brännskador

  Bioptron Ljusbehandling kan också användas på patienter med djupa andra gradens brännskador efter de har genomgått kirurgisk behandling. Bioptron Ljusbehandling kan påskynda läkningsprocessen och minska vårdtiden samtidigt som den ökar omsorgskvaliteten.

  BIOPTRON Ljusbehandling används numera på många håll för att behandla djupa dermala brännskador.