HÄSTAR - Biologiska huvudmekanismer

Huvudmekanismerna och de biologiska reaktioner
som sker vid behandling med Bioptron är:

 

1. Stimulering av neoangiogenes
Förbättring av mikrocirkulation.

2. Ökning av fagocytosprocessen
Den mekanism som vita blodkroppar använder för att ”äta upp” och förgöra bakterier.

3. Stimulering och aktivering av ATP- produktionen
ATP är en kemisk substans i cellerna som alstrar energi och som krävs för att underhålla kroppens primära funktioner som t.ex. transporten av livsviktiga mineraler in och ur cellerna. Genom trauma eller av andra orsaker skadad vävnad innehåller en brist på ATP. Med ljusbehandling kan bristen fyllas på igen, näringsämnena kan strömma in i den skadade vävnaden igen och slaggprodukter kan transporteras bort. ATP är en väsentlig beståndsdel av läkningsprocessen.

4. Ökning av viktiga enzymer som är specifikt delaktiga i cellregenering
En enzym är biomolekyler som fungerar som biologisk katalysator och påskyndar biokemiska reaktioner. Eftersom biologiskt liv bygger på kemiska reaktioner har enzymer en avgörande betydelse. Nästan alla enzymer är proteiner.

5. Ökning av aktivitet i lymfsystemet
Det lymfatiska systemets funktion är dels dränering av vävnaderna, så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet, dels har den uppgifter i kroppens immunförsvar.

6. Aktivering av fibroblastaktiviteten och ökning av kollegen produktionen
Fibroblast är en typ av bindvävscell som bidrar till att producera Kollagen, vilket är ett fiberprotein som utgör en tredjedel av allt protein i däggdjur. Kollagen finns framför allt i bindväv som ben, hud, senor och blodkärlsväggar. Vanligt kollagen bildar fiberstrukturer som ger struktur, stadga och är mycket motståndskraftiga mot slitande krafter.

7. Effektivisering av DNA- och RNA- produktion.
DNA är det kemiska ämne som är bärare av den ärftliga informationen, i kroppens celler. RNA-molekyler spelar en viktig roll i alla levande organismer, som informationsbärare mellan arvsmassans DNA och cellens funktionella proteiner.

8. Minskad retbarhet hos nervvävnad och förbättring av musklernas avslappning