BENSÅR
De positiva effekter som BIOPTRON Ljusbehandling har på celler och vävnad kan stärka läkningsprocessen hos patienter med venösa bensår. BIOPTRON Ljusbehandling som enda behandling har lett till fullständig sårläkning hos många patienter med venösa bensår. Behandlingen har också visat sig vara effektiv som kompletterande behandling vid detta tillstånd.

Ett bensår definieras som ett sår nedanför knät som inte läker inom loppet av 6 veckor. De flesta bensår är venösa och svarar för upp till 80% av sårbildningen på de nedre extremiteterna. Den totala utbredningen av venösa bensår ligger mellan 0,06% och 2,2% med en tendens att öka efterhand som befolkningen blir äldre. Förekomst av bensår hos 70-åriga patienter uppskattas vara 1% till 4%.

Vid venösa bensår lyckas inte vensystemet återbörda blodet till hjärtat. Detta beror vanligtvis på dåligt fungerande klaffar i de djupa venerna, den långa vena saphena, den korta vena saphena eller perforantvenerna i vaden. Dessa vener finns i benen.

På grund av svaga venklaffar flödar blodet från de djupa venerna i benen tillbaka till de mindre, ytliga, venerna trots att detta endast bör vare ett envägsflöde. Detta leder till en successiv ansamling av blod i det ytliga venerna som gradvis försämras och slutligen upphör att fungera helt. Detta kan ge upphov till ett metaboliskt sammanbrott, i synnerhet i de omgivande hudområdet. Det leder i sin tur till att huden börjar degenereras vilket ger upphov till inflammationer och slutligen sårbildning.

Venösa bensår är svårläkta och en fullständig läkning kan ta flera år. Återfall är också ett mycket vanligt problem. Många patienter med bensår plågas av smärtor och en del har även sömnproblem och svårigheter att röra sig. De svåra besvär som följer med ett bensår innebär en kraftigt försämrad livskvalitet för flertalet patienter.

Diabetes sår:

Bioptron ljusbehandling har använts för behandling av diabetiska fotsår, och de kliniska resultaten har bekräftats att det påverkade och behandlade området har påverkats positivt. Såren rensades, granulerades och epitelariserades gradvis under behandlingen. Läkningstiden förkortades avsevärt och sårsmärtan minskade jämfört med behandling utan Bioptronljus.