BEHANDLINGSOMRÅDEN
Bioptron förbättrar den naturliga läkningsprocessen

Kroniska sår underskattas ofta av både läkare och människor i allmänhet, fastän de har ökat dramatiskt i omfattning på grund av den stadiga ökningen av andelen äldre människor bland befolkningen. Äldre människor löper en ökad risk att drabbas av kroniska tillstånd som en följd av kroniska sår. Behovet att behandla människor med kroniska sår är en växande utmaning som kräver innovativa lösningar. Vi vet att Bioprons ljusterapi kan förbättra den naturliga sårläkningsprocessen avsevärt, både när den används som enda behandlingsform och när den används tillsammans med andra metoder. Förbättrad sårläkning kan dessutom minska risken för infektioner hos patienten, minska antalet kostsamma såromläggningar och göra att patienten fortare kommer tillbaka till den aktivitetsnivå som fanns före skadan/sjukdomen.

Behandling med Bioptron ger nya insikter om hantering av bensår, diabetiska fotsår, brännskador och sår som uppkommer i samband med operationer och skador. Patienter med sårskador kan nu behandlas på ett nytt och innovativt sätt. Bioptronljuset ger påtagliga förbättringar tillsammans med sårbehandling av standardtyp.

Lyckade resultat med biostimulerande effekt på cellnivå

De lyckade resultaten med ljusbehandling kan enligt forskning bero på en mängd läkande mekanismer som är relaterade till Bioptronljuset biostimulerande effekt på cellnivå. En normalisering av mikrocirkulationen och hastigheten på nervsignalerna har visats avbryta den onda cirkeln med smärta som uppstår och utvecklas. Tillämpning inom fysioterapi, reumatologi och idrottsmedicin är områden som är dokumenterade i kliniska studier