AFFÄRSIDÉ

GaloMedical är ledande med varumärket Bioptron i Skandinavien inom sår- och smärtbehandling inom offentlig och privat vård

Affärsidé

Vi levererar reducerad vård och kostnadseffektiva resurser inom offentlig och privat vård.

Vår vision ... är att ge en lättare vardag till alla människor med behov

Vår mission ... är att vara marknadsledande för tjänster som utgör reducerad behandlingstid med 50% till konventionell behandling och en vårdeffekt (resultat) mellan 75 till 100%

Bioptron är en medicinteknik som rekommenderas och används av ledande läkare på stora universitet, sjukhus och vårdcentraler i fem världsdelar. GaloMedical konkurrerar med objektiv fakta, statistik och produktens unika egenskaper med kompletta tjänster. Produktens teknik har den välgörande effekten där användaren har en klar fördel för snabbare återhämtning. Bioptron är ett komplement till de konventionella behandlingarna som finns idag.

Bioptrons särdrag utvecklas kontinuerligt för att anpassa användarens behov både globalt och inom den svenska vården.

Bioptron är av hög kvalité och uppfyller de kravsystem som omfattar de standarder och direktiv som gäller för medicintekniska produkter.

GaloMedicals policy är... att vår kund och kundens kund står alltid i fokus där vi förser kunden med kunskap, kvalité och fullkomlig service av våra tjänster, kontinuerlig tillgänglighet, god service, snabba leveranser,leveranssäkerhet genererar tillförlitlighet och trygghet på marknaden inom vården i modern tid, vilket är en av nyckelfaktorerna till våra framgångar.

.

Våra samarbetspartners är våra kunder, användare som tillämpar och marknadsför Bioptron inom den offentliga och privata vårdsektorn. Kontinuerlig användning och goda behandlingsresultat är grunden till acceptans och successiv tillväxt på marknaden.

Nyckelpunkter inom kommun och landsting

- Kortare rehabilitering, kortare läkningstider inom sår- och smärtbehandling, goda och förtröffliga resultat
- Ökade kostnader inom sjukvården har gjort det nödvändigt att ta fram säkra och effektiva behandlingsmetoder
- Medicinteknik som reducerar kostnader inom den offentliga vården

- Medicinteknik som ökar lönsamheten inom den privata vården

Fördelar för vårdgivaren:

Behandling med Bioptron är en innovativ behandlingsmetod i modern medicin, ett komplement till den konventionella behandlingen som kan:
- lösa de stora ekonomiska problemen inom inom offentlig vård, genom att behandla hos vårdgivaren och vårdgivaren ordinerad hemvård som går under högkostnadsskyddet
- öka lönsamheten inom privat vård genom att behandla hos vårdgivaren och vårdgivaren ordinerad hemvård som går under högkostnadsskyddet
- genererar kortare väntetider.
- reducerar kostnaderna mellan 20 till 40%
- ökar intäkterna mellan 25 till 75%

Fördelar för vårdtagaren:

- Kortare rehabilitering
- kortare läkningstider inom sår- och smärtbehandling
- smärtfri behandling
- håller sjukdomem i schack
- goda resultat
Källor: Vetenskaplig referenslista

Dokumentationsunderlag på kliniska studier för, se underlag internationell vetenskaplig referenslista.